Portrait of Pr. Vassili Viktorovitch (1812-1850) by Piotr Sokolov

V.V.Kochubey-sokolov