Drawing of Pr. Viktor Pavlovitch

200px-Kochubej_V_P