Portrait of Judge General Vassili Leontievitch

220px-Vasily_Kochubey1